top of page
Woman getting eyes checked

UKK

KYSYMYKSIÄ, JOITA KUULEMME ASIAKKAILTAMME

MITEN VASTAANOTOLLE KANNATTAA VALMISTAUTUA?

 

Silmälääkärin vastaanotolle kannattaa ottaa mukaan kaikki vanhat silmälasireseptit sekä käytössä olevat silmälasit. Vastaanotolla on hyvä mainita käytössä olevat reseptilääkkeet, itsehoitolääkkeet ja luontaistuotevalmisteet.

 

Jos suvussa on silmäsairauksia, nämä on myös hyvä tuoda esille. Jos mahdollista, vastaanotolle on parempi tulla ilman silmämeikkiä ja tutkimuspäivänä olla ilman piilolinssejä.

Silmälääkärikäynti voi olla lyhyt, jos kyseessä on rajattu ongelma, johon potilas hakee apua.

 

Usein silmälääkärikäynti voi kestää kuitenkin pidempään, esimerkiksi 45 minuuttia tai tunnin. Jos silmiin laitetaan mustuaista laajentavia tippoja, näiden vaikutusta joudutaan odottamaan yleensä vähintään 15 minuuttia.

 

Vastaanotolle on hyvä ottaa mukaan aurinkolasit, ja saapua ilman omaa autoa. Näin voi varautua vastaanotolla mahdollisesti käytettäviin mustuaista laajentaviin silmätippoihin; aurinkolasit suojaavat häikäisyltä, ja autolla ajo ei ole mustuaisen laajennuksen jälkeen sallittua.

Mitä vastaanotolla tapahtuu?

Silmälääkärin vastaanotolla tutkitaan potilaan näkökyky, suoritetaan silmän mikroskooppitutkimus ja mitataan silmän paine. Tarpeen mukaan tehdään myös erityistutkimuksia. Monesti tehdään silmälasimääritys. Silmälääkärin tekemien mittausten pohjalta testataan, mitkä linssit ovat potilaalle parhaat.

 

Ennen vastaanottoa tai sen aikana myös silmähoitaja voi suorittaa koneellisia silmätutkimuksia. Silmälääkäri ohjaa potilaan tarvittaessa silmälaboratoriotutkimuksiin tai silmäkirurgin suorittamiin leikkauksiin.

Usein silmän tutkiminen vaatii mustuaisen laajentamista silmätipoilla. Näiden vaikutus kestää yleensä muutamia tunteja. Tällöin kirkkaat valot häikäisevät ja on vaikea nähdä lähelle. Silmälääkärin vastaanotolla tehtävät tutkimukset eivät yleensä aiheuta kipua. Osa silmätipoista voi aiheuttaa ohimenevää kirvelyä. Silmän pinta puudutetaan tipoilla esimerkiksi silmän paineen tutkimista varten. Mikroskooppitutkimuksissa käytetään voimakkaita valoja, jotka häikäisevät. 

Käyttääkö silmälääkäri mustuaisia laajentavia tippoja?

On yleistä, että silmälääkärin tutkimuksessa käytetään mustuaisia laajentavia tippoja. Laajennustipat sumentavat lähinäköä, joten turvallisuuden vuoksi autolla ajoa ei suositella muutamaan tuntiin niiden laiton jälkeen tai niin kauan, kuin tippojen vaikutus tuntuu.

 

Aurinkolasien käyttöä suositellaan häikäisyn vuoksi etenkin kirkkaalla ilmalla. Laajennuksen kesto ja vaikutus on yksilöllistä, parista tunnista jopa pariin päivään. Tästä ei kuitenkaan tarvitse olla huolissaan. Raskaana oleville naisille ei suositella laajennustippojen käyttöä, mutta raskaudesta huolimatta silmälääkäri voi tutkia silmien terveydentilan.

 

Onko mahdollista tulla päivystykseen tai jäädä jonoon odottamaan peruutusaikoja?

Kaikki lääkäriajat ovat vain ajanvarauksella varattavia aikoja, eikä meillä ole myöskään mahdollisuutta ylläpitää jonotuslistaa mahdollisesti peruutukseen tulevista ajoista.

 

Milloin voin palata töihin?

Silmiin tiputetaan normaalisti kahta eri tippaa: toinen puuduttaa silmän pinnan ja toinen suurentaa mustuaisen sekä lamauttaa silmän akkommodaatiokyvyn. Toinen tipoista kirvelee hieman, mutta kirvely on vähäistä ja kestää vain muutaman sekunnin.

 

Mustuaisen laajeneminen ja akkommodaatiolama kestää ihmisestä ja tipoista riippuen muutamasta tunnista koko päivään. Joskus mustuainen saattaa olla laajentunut vielä seuraavanakin päivänä, mutta lähelle pystyy jo tarkentamaan normaalisti.

 

Saako silmälääkärin vastaanotolta S-bonusta?

Silmäasemalla lääkärin vastaanotoista, silmätutkimuksista ja leikkaustoimenpiteistä ei saa S-Bonusta (poikkeuksena kaihileikkaus). Mehiläisellä on kuitenkin käytössä mobiiliedut, lue lisää täältä.

Mitä tapahtuu vastaanoton jälkeen?

Silmälääkärin vastaanotolla sovitaan mahdollisista lisätutkimuksista ja hoidosta. Tarvittaessa silmälääkäri ohjaa potilaan silmälaboratoriotutkimuksiin, verikokeisiin tai kuvantamistutkimuksiin.

 

Jos potilaan oire vaatii leikkaushoitoa, silmälääkäri ohjaa potilaan leikkaavan silmäkirurgin vastaanotolle leikkauksen suunnittelua varten.

Milloin optikolle, milloin silmälääkäriin?

Mietitkö, pitäisikö sinun mennä silmälääkärille vai optikolle? Silmien terveydestä huolehtiminen ja silmäsairauksien hoito ovat silmälääkärin vastuulla. Optikko puolestaan on silmälasiasioiden asiantuntija.

Alle 8-vuotiaiden lasten silmä- ja näköongelmat tulee hoitaa aina silmälääkärillä, eli myös silmälasien vahvuuden määritys on tehtävä silmälääkärin vastaanotolla.

Lähde: Käypä hoito -suositukset.

MILLOIN SILMÄLÄÄKÄRIIN?

 

Aina, jos jokin silmien terveydessä tai näössäsi mietityttää, kannattaa käydä silmälääkärin vastaanotolla tarkistamassa silmiesi terveys.

Silmälääkärin vastaanotolle kannattaa aina hakeutua, jos on näköhäiriöitä, näkökyky on heikentynyt, silmä on poikkeavan näköinen tai silmässä on kipua. Osa silmäsairauksista on oireettomia. Iän myötä silmäsairaudet yleistyvät voimakkaasti.

 

Tämän vuoksi yli 40-vuotiaan on suositeltavaa käydä silmälääkärissä vähintään viiden vuoden välein, ja yli 60- vuotiaan vähintään kolmen vuoden välein. Glaukooman valtakunnallinen Käypä hoito -suositus). Jos suvussa on silmäsairauksia, silmälääkärin tutkimus on usein aiheellinen useammin.

Nopea muutos näössä on syy mennä silmälääkäriin

 

Silmäsairauksien suhteen näön muutokset tapahtuvat usein ns. ikänäön muutoksia nopeammin ja muutos voi olla myös selvästi toispuoleista. Jos huomaat jonkin asian näössäsi selvästi muuttuneen, on hyvä varata aika silmälääkärille  ja selvittää syy näön muutoksen taustalla.

– Nopea muutos näössä on aina syy mennä silmälääkäriin.

 

Ennakoi ja käy säännöllisesti silmälääkärillä

 

Säännöllisyys ja ennakointi – nämä kaksi asiaa on hyvä pitää mielessä, jos pohdit, milloin olisi aika mennä silmälääkärin tarkastukseen. Hyvä tapa on aika ajoin itse tarkkailla ja tunnistaa mahdollisia muutoksia siten, että testaat näköäsi peittämällä vuorotellen toisen silmäsi kokonaan.

Jos olet yli 50-vuotias, tulisi sinun käydä säännöllisin välein silmälääkärissä. Asiantuntijoiden mukaan monet silmäsairaudet ovat sellaisia, että niitä kannattaisi hoitaa oikeastaan jo etukäteen – eli ennen varsinaisia huomattavia oireita. Lisäksi on yleinen tieto, että vakavat silmäsairaudet, kuten glaukooma ja silmänpohjan ikärappeuma, yleistyvät iän lisääntyessä.

Kun käyt silmälääkärillä säännöllisesti, mahdolliset silmäsairaudet pystytään tunnistamaan ajoissa. Mitä aikaisemmassa vaiheessa silmäsairaus tunnistetaan, sitä paremmin sitä voidaan hoitaa eikä sairaus välttämättä ehdi aiheuttaa häiritseviä oireita.

 

Sukurasitteen takia silmälääkärillä tulisi käydä säännöllisesti

 

Alttius sairastua silmäsairauteen, kuten glaukoomaan, on jossain määrin perinnöllistä. Sukurasite onkin yleinen syy, minkä vuoksi kannattaa käydä tarkistuttamassa silmäsi säännöllisesti. Jos suvustasi löytyy silmäsairauksien suhteen rasite, on suositeltavaa aloittaa säännölliset tarkastukset silmälääkärillä jo noin 40-vuotiaana.

Silmälääkärille kannattaa hakeutua esimerkiksi

Jos epäillään silmäsairautta tai halutaan poissulkea sellainen.

 • 50 ikävuoden jälkeen silmäsairaudet yleistyvät.

 • Silmätarkistus on suositeltava muutaman vuoden välein, vaikka olisi täysin oireeton. Tarve korostuu, jos suvussa on silmäsairauksia.

 • Jos näkeminen muuttuu tai näöntarkkuus heikentyy.

 • Jos tulee jotain uusia näköoireita, kuten esimerkiksi samentumia, varjoja tai nokihiutaleita näköön. Tarkistus on tarpeen, vaikka oire menisi ohikin.

 • Silmäluomien ongelmissa

 • Silmävammojen jälkeen

 • Silmien tulehduksissa etenkin, jos kyseessä on jokin muu kuin "tavallinen" rähmivä tulehdus.

 • Lasten näkö- ja silmäongelmissa. Alle 8-vuotiaiden hoitopaikka on silmälääkäri.

Silmätulehdus – milloin silmälääkäriin?

 

Jos silmätulehduksen oireet ovat lieviä, riittää kotihoito usein hyvin eikä välttämättä tarvitse mennä lääkärin. Allergia tai kuivasilmäisyys voi aiheuttaa ohimenevää punoitusta, lievää kutinaa ja silmien vetisyyttä tai mahdollisesti lievää kuivuuden tunnetta. Apteekista saa allergiasilmätippoja tai kostuttavia tippoja, joilla ärtyneitä silmiä voi rauhoittaa.

– Jos silmätulehduksen oireet ovat vakavammat tai vaiva on toispuoleinen, kannattaa aina hakeutua lääkärin vastaanotolle. Myös lievien oireiden pitkittyessä tai pahentuessa on hyvä varata aika tarkastukseen.

Varaa aika silmätulehduksen takia silmälääkärille, jos:

 • silmätulehdukseen liittyy kipua silmässä

 • silmä on valonarka

 • silmä on punainen, mutta ei rähmi

 • jos tulehdus on toispuoleinen

 • jos näkö vaihtelee tai heikkenee tulehtuneessa silmässä

 • jo aloitettu hoito, esimerkiksi antibioottitippahoito, ei auta oireisiin.

 

Vakavia silmäoireita – näiden oireiden takia aina lääkäriin!

 

Varjot, nokihiutaleet, vääristymät ja välähtelyt näkökentässä ovat oireita, joihin tulisi suhtautua vakavasti ja joiden takia tulisi hakeutua lääkäriin.

Yleensä näkökentän erilaiset pisteet tai pieniä langanpätkiä muistuttavat kuviot ovat vaarattomia, kun ne ovat pikkuhiljaa syntyneet – ja niitä onkin meistä useimmilla. Jos huomaat selkeän muutoksen pienissä pisteissä tai samentumissa, kannattaa käydä silmälääkärin tarkastuksessa.

– Jos näkymä on nokisateinen, eli tuntuu siltä, kuin katsoisi maailmaa nokisateen tai nokihiutaleita täynnä olevan vesilasin läpi, varaa aika silmälääkärille viivyttelemättä, Terveyskirjasto kuvailee.

– Nokihiutaleet voivat myös hävitä, mutta niiden ilmaantuminen edes hetkellisesti kertoo siitä, että silmän sisään on saattanut vuotaa verta ja syy on selvitettävä.

Vääristymistä esimerkki voi olla se, että suorat linjat vääristyvät vaikkapa sälekaihtimia tai ovenpieltä katsoessa. Myös erilaiset varjot tai sumentumat ovat oireita, joihin pitää suhtautua vakavasti. Nämä ovat myös sellaisia oireita, jotka saatetaan sivuuttaa tai jotka voivat hetkellisesti hävitä.

Myöskin aina, jos näkökentässä välähtelee tai salamoi, tulisi hakeutua silmälääkäriin. Salamointi ja välähtely eroaa migreenin aiheuttamasta, useita minuutteja kestävästä, valo-oireilusta siten, että se ilmenee erityisesti katsetta kääntäessä ja vain hetkellisesti.

 

Milloin tapaturman jälkeen silmälääkäriin?

Jos olet saanut kunnon iskun silmään eikä oire tai kipu mene ohi, kannattaa silmä tarkistuttaa lääkärillä viipymättä.

Jos kemikaalia joutuu silmään, on aivan ensimmäiseksi kaikista tärkeintä huuhdella kemikaali pois mahdollisimman nopeasti ja mahdollisimman runsaalla vedellä. Jos olet paikassa, jossa kraanavettä ei ole saatavilla, voit hätätilanteessa huuhtoa silmäsi vaikkapa sadevedellä.

– Ensimmäiset 30 minuuttia ovat ratkaisevimmat, kun on kyseessä emäksisen tai happaman kemikaalin joutuminen silmään. Ripeä toiminta on tärkeää. Hoida ensin huuhtelu puhtaalla huoneenlämpöisellä vedellä. Huuhtele ainakin 20 minuuttia. Muista pestä kätesi saippualla ja vedellä, kunnes kemikaaleja ei ole enää käsissäsi. Jos piilolinssit eivät tulleet pois huuhtelun aikana, poista ne välittömästi. 

 

Hakeudu näiden askelten jälkeen lääkäriin, mieluiten silmätautien erikoislääkärille, tarkistamaan tilanne tai soita numeroon 112. Ota mukaan silmään joutuneen kemikaalin säilytysastia tai nimi. Jos jollakin lähistöllä olevalla on mukana aurinkolasit, kannattaa ne antaa potilaalle valoherkkyyden vähentämiseksi.

bottom of page